ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4966 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ประกาศโครงการ GFMIS
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 24 พฤศจิกายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 234 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 183 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.124 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ