ที่ ศธ 04002/ว5064 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2565 ครั้งที่ 71 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค้นหาเด็กพิกาจัดทำแผนการจัดการศึกษา IEP)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 30 พฤศจิกายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 221 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 217 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.473 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ