ที่ ศธ 04002/ว5055 ลงวันที่ 29 พฤศิจกายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 70 (ค่าใช้จ่ายทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อของโรงเรียนวิทยาศาสตร์)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 30 พฤศจิกายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 232 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 229 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.245 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ