ที่ ศธ 04002/ว5115 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 77 (ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามฯ ต.ค.-ธ.ค.64)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 1 ธันวาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 218 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 178 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.265 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ