ที่ ศธ 04002/ว5113 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 73 (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ฯและประเมินผลเพศวิถีฯทักษะชีวิตฯ)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 1 ธันวาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 187 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 233 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 2.017 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ