ที่ ศธ 04002/ว5123 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 72 (ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC จำนวน 185 ศูนย์)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 2 ธันวาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 263 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 274 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.661 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ