ที่ ศธ 04002/ว5133 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 78 (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 2 ธันวาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 212 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 192 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.198 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ