ที่ ศธ 04002/ว5134 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 79 (ค่าอาหารนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ภาคเรียนที่ 2/2564)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 2 ธันวาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 159 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 152 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.194 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ