ที่ ศธ 04002/ว5142 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 264 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 84 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฯ)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 3 ธันวาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 240 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 254 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.182 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ