ที่ ศธ 04002/ว5139 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 80 (ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำของข้าราชการ)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 3 ธันวาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 242 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 242 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 1.999 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ