ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5166 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งกำหนดการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(New GFMIS Thai)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ประกาศโครงการ GFMIS
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 7 ธันวาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 323 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 214 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.146 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ