ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว5321 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

รายละเอียด

 • หมวดหมู่ : ประกาศโครงการ GFMIS
 • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
 • วันที่โพส: 17 ธันวาคม 2564
 • ผู้เข้าชม : 415 คน
 • จำนวนดาวน์โหลด : 502 ครั้ง
 • ประเภทไฟล์ : pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.516 MB
 • ไฟล์เอกสาร :
  หนังสือนำ

  สิ่งที่ส่งมาด้วย