ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว5322 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ประกาศโครงการ GFMIS
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 17 ธันวาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 365 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 446 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.608 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

    สิ่งที่ส่งมาด้วย