ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5469 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เรื่อง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 28 ธันวาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 317 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 252 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.749 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ