ที่ ศธ 04002/ว27 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 เรื่อง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 4 มกราคม 2565
  • ผู้เข้าชม : 444 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 386 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.15 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ