ที่ ศธ 04002/ว 57 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 136 (สนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 (ตค. - พย. 64)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 7 มกราคม 2565
  • ผู้เข้าชม : 369 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 389 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 2.405 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ