ที่ ศธ 04002/ว 75 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 143 (โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA รร. มาบยางพรวิทยาคม จาก สพป. ระยอง เขต 1 ไปตั้งจ่าย สพม. ชลบุรี ระยอง

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 7 มกราคม 2565
  • ผู้เข้าชม : 345 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 260 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 1.526 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ