ที่ ศธ 04002/ว 74 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 135 (ค่าใช้จ่ายในการนำครูและนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 7 มกราคม 2565
  • ผู้เข้าชม : 367 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 294 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 2.119 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ