ที่ ศธ 04002/ว101 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 145(ค่าเดินทางไปราชการของผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนฯครั้งที่ 2)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 11 มกราคม 2565
  • ผู้เข้าชม : 228 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 199 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.272 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ