ที่ ศธ 04002/ว 98 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 144(ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 11 มกราคม 2565
  • ผู้เข้าชม : 429 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 407 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.436 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ