ที่ ศธ 04002/ว99 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 141(ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำของข้าราชการจำนวน 8 ราย)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 11 มกราคม 2565
  • ผู้เข้าชม : 273 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 228 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.367 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ