ที่ ศธ 04002/ว106 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ประกาศโครงการ GFMIS
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 11 มกราคม 2565
  • ผู้เข้าชม : 229 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 310 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.876 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

    เอกสารแนบ