ที่ ศธ 04002/ว106 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

 • หมวดหมู่ : ประกาศโครงการ GFMIS
 • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
 • วันที่โพส: 11 มกราคม 2565
 • ผู้เข้าชม : 475 คน
 • จำนวนดาวน์โหลด : 538 ครั้ง
 • ประเภทไฟล์ : pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.876 MB
 • ไฟล์เอกสาร :
  หนังสือนำ

  เอกสารแนบ