ที่ ศธ 04002/ว133 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 12 มกราคม 2565
  • ผู้เข้าชม : 485 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 435 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 5.638 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ