ที่ ศธ 04002/ว135 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 147 (เพื่อชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2565)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 12 มกราคม 2565
  • ผู้เข้าชม : 542 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 412 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 1.116 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ