ที่ ศธ 04002/ว144 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 148(ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและโครงการชุมชนด้วยนวัตกรรม)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 14 มกราคม 2565
  • ผู้เข้าชม : 453 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 279 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.438 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ