ที่ ศธ 04002/ว5252 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 78 (ค่าครุภัณฑ์/ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ)

รายละเอียด

 • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
 • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
 • วันที่โพส: 22 พฤศจิกายน 2565
 • ผู้เข้าชม : 735 คน
 • จำนวนดาวน์โหลด : 1035 ครั้ง
 • ประเภทไฟล์ : pdf
 • ขนาดไฟล์ : 6.354 MB
 • ไฟล์เอกสาร :
  หนังสือนำ

  บัญชีรายละเอียดฯ