ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริหารการเงิน การคลัง รุ่นที่ 1
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านแล้ว : 200 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300