ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมหลักสูตร โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ : 11 มีนาคม 2562

โครงการอบรมหลักสูตร "โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ" (สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

อ่านแล้ว : 1072 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300