ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ" ระดับปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ : 19 มิถุนายน 2562

โครงการอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ" ระดับปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร

อ่านแล้ว : 1494 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300