เอกสารแบบฟอร์ม
บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
รายละเอียดไฟล์ :

บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ

ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.036 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 1044 ครั้ง
อ่านแล้ว : 933 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300