ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 727
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 604
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 6,116
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 6,116
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 411,231
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:54.80.252.84

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/ว193 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 155(ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทย์ฯคณิตฯและเทคโนฯ) 19 มกราคม 2565 118 132

ที่ ศธ 04002/ว209 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 158 (ประชุมกำหนดกรอบและยกร่างหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินคุณภาพระดับชั้นเรื่อนเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน) 19 มกราคม 2565 77 100

ที่ ศธ 04002/ว210 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 157(ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา) 19 มกราคม 2565 77 97

ที่ ศธ 04002/ว207 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 151 (ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) 19 มกราคม 2565 109 129

ที่ ศธ 04002/ว208 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 156(ค่าจ้างครูธุรการ ประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 2) 19 มกราคม 2565 361 339

ที่ ศธ 04002/ว194 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 153 19 มกราคม 2565 236 239

ที่ ศธ 04002/ว187 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 154(ค่าจ้างบุคลากรจ้าเหมาบริการ วิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา พนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา) 17 มกราคม 2565 422 577

ที่ ศธ 04002/ว180 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 152(ค่าเช่าพื้นที่ Cloud Hosting และเตรียมการรับเสด็จฯ) 17 มกราคม 2565 168 257

ที่ ศธ 04002/ว169 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 149 (งบเงินอุดหนุนเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา) 17 มกราคม 2565 228 282

ที่ ศธ 04002/159 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 150(ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของการเชื่อมต่อระบบสนง.) 17 มกราคม 2565 191 220

ที่ ศธ 04002/ว136 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 146(ค่าเดินทางคณะกทำงานฯเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรพี่เลี้ยงการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย ศธ) 14 มกราคม 2565 191 245

ที่ ศธ 04002/ว144 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 148(ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและโครงการชุมชนด้วยนวัตกรรม) 14 มกราคม 2565 197 238

ที่ ศธ 04002/ว135 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 147 (เพื่อชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2565) 12 มกราคม 2565 338 472

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2565 ครั้งที่ 1 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 12 มกราคม 2565 772 533

ที่ ศธ 04002/ว133 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 12 มกราคม 2565 219 210

ที่ ศธ 04002/ว27 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 เรื่อง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 4 มกราคม 2565 240 238

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5502 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 30 ธันวาคม 2564 77 88

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5501 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิกส์ใหม่(New GFMIS Thai) 30 ธันวาคม 2564 67 76

ที่ ศธ 04002/ว5472 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เรื่อง การทำงานสิ้นปีภาษีในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 28 ธันวาคม 2564 121 146

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5469 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เรื่อง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 28 ธันวาคม 2564 172 175

ที่ ศธ 04002/ว5422 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของ สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2565 24 ธันวาคม 2564 561 242

ที่ ศธ 04002/ว4344 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ รหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 8 ตุลาคม 2564 1151 1159

ที่ ศธ 04002/ว4085 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 23 กันยายน 2564 417 496

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3548 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2 กันยายน 2564 604 726

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3465 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 กันยายน 2564 417 531

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3291 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 20 สิงหาคม 2564 892 1003

ประกาศโครงการ GFMIS

ที่ ศธ 04002/ว106 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 11 มกราคม 2565 310 229

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว5322 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 17 ธันวาคม 2564 447 365

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว5321 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 17 ธันวาคม 2564 298 214

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว5320 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 17 ธันวาคม 2564 574 275

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5166 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งกำหนดการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(New GFMIS Thai) 7 ธันวาคม 2564 158 170

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4966 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai) 24 พฤศจิกายน 2564 183 234

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4915 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(New GRMIS Thai) 18 พฤศจิกายน 2564 175 191

ที่ ศธ 04002/ว4734 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 พฤศจิกายน 2564 153 1632

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 11 ตุลาคม 2564 218 274

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 12 ประจำเดือน กันยายน 2564 4 ตุลาคม 2564 313 316

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4155 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 28 กันยายน 2564 635 747

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4103 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง การติดตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 27 กันยายน 2564 943 652

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3980 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรีื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผอ.ศูนย์ฯ ผอ.ร.ร.ศศ. ผอ.ร.ร.ศส. ผอ.ร.ร.หน่วยเบิก) 20 กันยายน 2564 674 399



สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300